.

.

My jsme školka barevná, školka plná hry a zábavy...

Mateřská škola Rychlov je od 12. dubna  otevřená pro děti s povinným předškolním vzděláváním.


ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

školní rok 2021 - 2022

- bude probíhat od 12. května - 16. května 2021 

- vyplněnou žádost o přijetí s potvrzením o očkování dítěte budeme přijímat     jen datovou  schránkou /phwkysg/, poštou nebo vhozením do schránky MŠ 

- zákonní zástupci budou o průběhu přijímacího řízení informováni SMS, emailem

- bližší informace na tel.:734 786 966