.

.

My jsme školka barevná, školka plná hry a zábavy...

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY RYCHLOV NA ŠKOLNÍ ROK 2022 - 2023

 byl ukončen. Celkem bylo přijato 20 "žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání", 11 dětí bylo přijato.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zvláštní zápis pro děti - cizince - ukrajinské děti bude probíhat ve středu 15. června 2022 od 8.00 - 15.00 hodin.

Počet volných míst : 0