.

.

My jsme školka barevná, školka plná hry a zábavy...


ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

školní rok 2021 - 2022

Zápis do MŠ Rychlov byl ukončen. 

Bylo přijato 21 žádostí o přijetí. 

K předškolnímu vzdělávání od 1.9.2021  bylo přijato z kapacitních důvodů  jen 7 dětí.