Akce
...co se chystá
ŘÍJEN  2020

PLAVECKÝ VÝCVIK PŘERUŠEN !

Předpokládaný další termín po zvážení všech opatření bude 4.11.,11.11., a dále po dohodě s Plaveckou školou 20.11. a další termíny, které máme přislíbené.


20. října - FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ 

- od 8.00 se budou děti fotografovat, téma fotografií  =  ZLATÉ VÁNOCE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. listopadu - vyšetření očí VIZUS 

- OD 9.30 bude probíhat vyšetření očí dětí - přihlášené děti