Uspořádání dne

...aby rodiče věděli, co přes den děláme.

Uspořádání dne u nás ve školce:


  • respektuje biorytmus dětí i kolísání denní křivky výkonu
  • respektuje právo dětí na vlastní spontální aktivity, využití situací, podnětů a nabídek činností třídního programu
  • zabezpečuje dostatečnou délku odpoledního spánku a odpočinku individuální potřebě dětí
  • zajišťuje uspokojování fyziologických potřeb dětí
  • dbá na klidné, přirozené a plynulé přechody mezi činnostmi
  • přizpůsobuje se měnícím podmínkám (pozdější nástup dítěte do MŠ, vlivům ročního období, možnosti delšího pobytu venku apod.)

6:00

- mateřská škola se otevírá a děti se scházejí v určené třídě
- ranní hry dle volby a přání dětí

7:45

- děti se rozcházejí do svých tříd a zde si volně hrají
- spontální činnosti a hry dětí
- didakticky zacílení činnosti (záměrné i spontánní učení) ve skupinách a individuálně
- individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami
- jazykové chvilky
- smyslové hry
- pohybové hry, relaxační cvičení

9:00

- podává se ranní svačina, předchází hygiena

9:15

- děti se schází v komunitním kruhu
- oslava narozenin a svátků
- skupinové aktivity - naslouchání, hodnocení, soustředění, diskuze, vytváření námětů a závěrů
- dokončení činností

9:30

- odcházíme vždy ven, jen za velmi nepříznivého počasí zůstáváme ve třídách s náhradními činnostmi, v letním období odcházíme i dříve

1. třída 11:15

- nastává čas hygieny a oběda

2.třída 11:45

- nastává čas hygieny a oběda

12:00 - 14:00

- odpolední odpočinek, v jedné třídě jsou soustředěny děti nespavé, většinou starší, které vstávají dřív

14:00

- nastává odpolední svačina, předchází hygiena

14:15

- spontánní aktivity dětí, možnost pokračovat v započatých činnostech dne

16:00

- mateřská škola se uzavírá