Zápis do MŠ
...školní rok 2020/2021

Zápis na školní rok 2020-2021 byl ukončen.

V pondělí 18.5.2020 Vás budeme prostřednictvím SMS informovat o průběhu přijímacího řízení.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude rozesláno poštou v pátek 22.5.2020

- informace na tel.: 734 786 966, 603 706 771


Seznam přijatých a nepřijatých dětí  - školní rok 2020-2021: